Home

EU Projects

EU Projects

Creme Cycles Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem

„Ekspansja zagraniczna marki Creme poprzez udział w międzynarodowych wydarzeniach i misjach gospodarczych”

 

Całkowita wartość projektu – 98 697,31 PLN

Kwota dofinansowania ze środków europejskich – 46 527,52 PLN

 

Celem długookresowym niniejszego projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marki Creme oraz wejście na rynki perspektywiczne, na których marka do tej pory nie była obecna lub sprzedaż kształtuje się na niskim poziomie

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR1/CREME/PBE/2OI8 POBIERZ

FORMULARZ OFERTY NR1/CREME/PBE/2OI8 POBIERZ

INFORMACJE O WYNIKACH OCENY CREME 2018 PBE POBIERZ